Bijzonder Verloskunde - Team praktijk

Bijzonder Team

Doordat wij een kleinschalige praktijk zijn, geeft het ons de gelegenheid om voldoende tijd te besteden aan persoonlijke aandacht. Met ons kleine team kunnen we de zorg aanpassen op jouw behoeften. We zijn laagdrempelig bereikbaar voor al je vragen en onzekerheden. Maak hier alvast kennis met ons team.

Voor het stellen van vragen, het maken of verzetten van afspraken, bevallingen en het doorgeven van kraambedden zijn wij te bereiken op het algemene praktijk telefoonnummer 06-50602963.

Bij geen gehoor bel je met het Maasziekenhuis: 0485-846201. Via hen kun je de dienstdoende verloskundige laten oproepen.

Waarneming

Om de continuïteit van onze verloskundige zorg te kunnen waarborgen vallen wij tijdens vakanties, ziekte of bijscholing terug op een waarnemend verloskundige. In de wachtkamer op de spreekuurlocaties zullen wij dit altijd vroegtijdig proberen kenbaar te maken. Daarnaast zullen wij dit ook via onze Facebookpagina delen.

In geval van ‘dubbel staan’ tijdens een bevalling bellen we in principe elkaar. Bij hoge uitzondering bijvoorbeeld als de andere collega’s niet in de gelegenheid zijn om bij te springen of in het weekend benaderd de dienstdoende verloskundige de collega praktijken uit de regio.

Studenten

In Nederland kunnen zwangeren kiezen om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft, bieden wij regelmatig studenten van de Academie voor Verloskunde te Maastricht de mogelijkheid om stage te lopen in onze praktijk.

Ze houden samen met ons spreekuren en doen onder supervisie bevallingen en kraambedden. De eindverantwoordelijkheid ligt echter te allen tijde bij ons! Wij hopen hierbij op jullie begrip. Mocht er bezwaar zijn tegen de aanwezigheid van een student, dan kan dit aangegeven worden. In de wachtruimte vind je meer informatie over de aanwezige student.